News

[Exhibition] Koyasan Kumano / Eriko Koga, Risaku Suzuki

 

FUJIFILM PHOTO SALON TOKYO
FUJIFILM SQUARE, 9-7-1 Akasaka, Minato-ku, TokyoFri.
Fri.6 – Thu. 12 November 2020
10:00〜19:00, The last day close at 16:00.

 

FUJIFILM PHOTO SALON OSAKA
MetLife Honcho Square 1F, 2-5-7 Honcho, Chuo-ku, Osaka
Fri. 5 – Thu. 11 February 2021
10:00〜19:00, The last day close at 14:00.

 

Sponsored by Group of 100 Devotees of Koyasan and Kumano

 

FUJIFILM PHOTO SALON TOKYO
FUJIFILM PHOTO SALON OSAKA
Group of 100 Devotees of Koyasan and Kumano